Gjødselaktivator - Active NS - Forhandler

Active NS – Gjødselaktivator

Vi forhandler gjødselaktivatoren Active NS til store deler av landet. Spør oss gjerne om råd og tips.

Active NS er et 100% naturprodukt, og har blitt testet i mange land gjennom flere år. Det er ingen annen gjødseltilsetning på markedet som er så gjennomtestet som Active NS. Gjødselaktivatoren har blitt testet i felten og husdyrrom, såvel som i gjødseltanker og -kjellere.

  • Bedre utnyttelse av gjødsla fordi produktet binder 1 kg mer nitrogen pr. tonn
  • Reduserer utslipp av ammoniakk med 45%
  • Reduserer lukt med 37%
  • Øker nitrogeninnholdet (med 1–2 kg pr tonn bløtgjødsel)
  • Gjødsla blir mer homogen
  • Gjødsellageret tømmes enklere
  • Effekten garanteres når bruksanvisningen følges

Active NS er et 100% naturprodukt, som består av tre forskjellige leiremineraler, som er bearbeidet. Den unike sammensetningen gjør at produktet har en særdeles høy ion-bytteeffekt.

De porøse stoffene i pulveret er oppbygget av et åpent gitter av tetraedre, noe som gjør at de indre hulrom kan oppta og frigjøre ioner, og disse virker i prinsippet som molekylære siler.

Active NS pulveret har en åpen rommelig krystallstruktur, som skyldes den tredimensjonale gitteroppbyggingen.

Gitteroppbyggingen omslutter hulrom og kanaler, og tillater forskjellige ioner å bevege seg inn og ut av strukturen, når den utsettes for endringer.

Det unike pulveret har den spesielle egenskapen at det opptar gjødsel og vann i strukturen og kun langsomt frigir den igjen. Denne prosessen gjør at Active NS virker som en buffer for både gjødsel og vann, og dermed skjer ikke så stor utvasking av gjødsel til grunnvannet. Derfor virker Active NS også som et jordforbedringsmiddel.

Den høye ion-effekten i Active NS begrenser også luftbåren forurensning, hvor spesielt ammoniakkholdig damp kan være til stor sjenanse.

Prinsippet i Active NS pulveret fungerer på den måte, at negative ioner ombyttes til positive. Dermed bindes ammoniakken i gjødselen, og ammoniakkdampen reduseres kraftig. Pulveret har også en positiv effekt på selve gjødselen, når den røres om, siden man da får en mer homogen masse.

Active NS er ikke kun et pluss for miljøet, det gir også økonomisk pluss i form av en bedre gjødselverdi.

Dokumentasjon på www.fcsi.dk

(Informasjonen er hentet fra vår leverandør, Husdyr Systemer AS )

Utbytte av å bruke Active NS

Hva blir utbyttet ved bruk av Active NS i bløtgjødsla?
Active NS øker nitrogeninnholdet med 1-2 kg. pr. tonn.

La oss se på forskjellen mellom verdien og prisen på nitrogen, kontra prisen på Active NS:

  • Kiloprisen på nitrogen varierer mellom 9,00,- og 11,50,-
  • Til 500 m³ bløtgjødsel skal det brukes 10 kg. Active NS.

Ved 1,25 kg økt nitrogeninnhold á kr. 10,- = 12,50,- pr. tonn bløtgjødsel
10 kg. Active NS á 1.375,- til 500 m³ = 2,75,- pr. tonn bløtgjødsel
Merverdi av nitrogeninnhold blir 9,75 kroner per tonn bløtgjødsel.

Dette gir med andre ord et nettoutbytte på 4.875 kroner for hver sekk Active NS.
Med 1,75 kg økt nitrogeninnhold og 11,- /kg nitrogen blir utbyttet kr. 8.250,- pr sekk.

Erfaringer

Først etter at jeg hadde tilsatt Active NS i gjødsla lykkes det å røre tanken opp og tømme den tilstrekkelig.

Martin Holm, Maskinstasjon på Samsø-DK

For ca. 2 år siden begynte vi å bruke Active NS i gjødsla. Gjødselanalyser viser at det blir bedre utnyttelse av gjødsla fordi produktet binder 1 kg mer nitrogen pr. tonn, og gjødselhåndteringen er blitt lettere.

Hans Peder og Kurt Mathiasen, DK, Melkeprodusent

Vi vet jo godt at omverden kikker på oss med ikke altfor velvillige øyne, og at miljøvernreglene blir ytterligere strammet inn. Så hvis vi kan være med å påvirke miljøet til beste for både dyr og mennesker har vi oppnådd en vinn/vinn-situasjon for alle parter. (Se intervjuet med Anders Rahbek)

Anders Rahbek, Svineprodusent

Hvordan bruke Active NS?

Her ser du hvordan gjødselaktivatoren tas i bruk: