Staldren® - et effektivt tørrdesinfeksjonsmiddel

Staldren® – et effektivt tørrdesinfeksjonsmiddel

Staldren brukes til storfe, gris, sau, geit, hest, høns og kyllinger.

Staldren:

  • støver ikke, er fuktabsoberende og minsker luktplager ved å binde ammoniakk.
  • tørker opp binger og båser, men etser ikke på gulv og innredning.
  • minsker luftfuktigheten, og dermed risiko for luftsmitte.
  • er lett å spre og kan brukes mens dyrene er i binge og bås.
  • er dokumentert ugiftig, dvs. verken hudirriterende eller helsesskadelig for mennesker og dyr.
  • reduserer livsbetingelsene kraftig for flue- og loppelarver.
  • er pH-nøytral og dermed meget skånsom overfor omgivelsene, og fremmer et giftfritt miljø.
  • er effektivt bakteriedrepende, og har dokumentert virkning mot for eksempel e-coli bakterier, salmonella, campylobacter, tarmbrann Type A, aspergillus og stafylokokker.
  • brukes også til kjæledyr fra hamsteren i barneværelset til hesten i stallen.

STALDREN til alle dyrearter!

Gris
STALDREN spredes før grising i hele bingen. Bruk en stor håndfull pr. m² og konsentrer spredningen bak purken, rundt krybben og i smågrisehjørnet, samt andre fuktige steder i bingen (steder hvor bakteriene trives). STALDREN brukes etter grising tre dager i strekk, og deretter to ganger om uken, inntil fravenning. Bruk STALDREN i fravenningsbingen på følgende måte: STALDREN spres etter de samme prinsipper som i fødebingen. Sørg for å spre på fuktige steder, spesielt hvilearealet. STALDREN brukes igjen tre dager i strekk, og deretter to ganger om uken i 2-4 uker, eller inntil grisene er i full gang igjen, etter den vanskelige fravenningen. STALDREN brukes i slaktegrisbingen 1-2 ganger om uken. Det gir et bedre miljø, og har en klar dempende innvirkning på smittetrykket. STALDREN brukes etter behov i rånebinger, bedekningsavdeling og drektighetsavdeling.

Storfe
Bruk STALDREN i båsfjøs på følgende måte: STALDREN skal strøs i bakerste del av båsen, hvor fuktighet gir mulighet for at visse bakterier og sopper kan reprodusere i store tall, og dermed bl.a. forårsake jurbetennelse. Bruk en god håndfull pr. m². STALDREN brukes et par ganger om uken. Det virker kraftig smittedempende i løpet av kort tid. Ved svært kraftige sykdomsutbrudd, brukes STALDREN hver dag, inntil utbruddet er dempet igjen. Bruk STALDREN i liggebåsen og liggebåser på følgende måte: STALDREN brukes på samme måte, som ovenfor nevnt, men i bredere båser hvor kuene kan snu seg, kan det være nødvendig å bruke mer. Bruk STALDREN i tallefjøs på følgende måte: STALDREN brukes 1 gang om uken med en god håndfull pr. m². Bruk STALDREN i kalvebinger på følgende måte: STALDREN spredes med en god håndfull pr. m². Sørg for å få med kantene på kalveboksen, hvor fluene trives.
STALDREN brukes to ganger om uken. Ved diarréutbrudd, brukes middlet hver dag, inntil utbruddet er gått over. Ved kontinuerlig bruk av STALDREN, oppnås de beste resultater, fordi du hele tiden demper smittetrykket

Sau og geit
STALDREN er pH nøytralt og kan strøes på strekkmetall. Effektivt på talle. Binder amoniakk. Reduserer luftfuktigheten og dermed smitteoverføring med
luften. Reduserer livsbetingelsene for flue- og loppelarver. Effektivt bakteriedrepende og dokumentert virkning mot for eksempel e-coli og salmonella. Ikke giftig, dvs. verken hudirriterende eller helseskadelig for dyr eller mennesker. Skånsomt for miljøet. Kan brukes direkte i bingen når dyrene er inne.

Hest
Bruk STALDREN i hestestallen på følgende måte: STALDREN spredes i stallen etter utgjødsling. 1-2 håndfulle (ca. 50-100 gram) pr. m² på hele gulvarealet. Ved høy fuktighet brukes ca. 100 gram. Vær omhyggelig med å spre langs med kantene av boksen. STALDREN brukes deretter to ganger om uken. Tilstreb en tørr boks med et godt miljø. STALDREN har best effekt ved kontinuerlig bruk. Du får en god smittebekjempelse, og et godt, velduftende miljø – til glede for så vel hest, som rytter.

Høns
STALDREN brukes i hønsehuset på følgende måte: STALDREN brukes i redekassene innen nye høns innsettes. Dryss et lite lag i hver redekasse (ca. en håndfull). Spre STALDREN på hele gulvarealet (ca. 100 gr. pr m²), det tilsvarer en sekk (25 kg.) pr. 250 m² gulv. STALDREN skal helst brukes en gang om uken i redekassene, samt på hele gulvflaten, slik at miljøet hele tiden er på høyt nivå. Dvs. at bakteriene bekjempes, ammoniakken bindes og fukt absorberes. STALDREN er blant annet svært virksomt overfor salmonella og campylobacter bakterier. STALDREN er ph-nøytral, hvilket betyder, at det er svært skånsomt overfor omgivelsene – bl.a. hønsenes bein og eggledere. STALDREN støver minimalt, det er lett å spre, og gir en behagelig lukt i hønsehuset.

Kyllinger
STALDREN brukes i kyllingehus på følgende måte: STALDREN spres ut over hele gulvarealet innen kyllingene blir satt inn i det rengjorte fjørfehuset. Bruk 50 gram pr. m², dvs. 25 kg til 500 m² gulv. STALDREN spres deretter i ca. 1 meters omkrets omkring fôr- og drikkeautomater (for å ramme de våte og fuktige steder, hvor bakteriene stortrives). Bruk 50 gram pr. m². STALDREN spres en gang om uken, for optimal virkning. Ved kontinuerlig bruk bevares miljøet og dermed helsetilstanden på et høyt nivå. STALDREN er pH-nøytral og derfor ytterst skånsomt overfor kyllingenes bein.