Gjødseltanker til landbruket

Gjødseltanker og andre landbruksprodukter

Opplandske Betongindustri ASOBAS leverer en rekke betongprodukter for landbruket. Dette innebærer komplette driftsbygninger, alle typer spalteplank, OB Miljøtank, låvebru og bru til skogsbilveg.

OB miljøtank er den eneste gjødseltanken på markedet med all armering innstøpt. Det forhindrer armeringskader. Tanken er rask og enkel å montere.

OB miljøtank er typegodkjent av Landbrukstilsynet som nr. GS004

Les mer om OB Miljøtank her