Varmevekslere effektiv vinterventilasjon i fjøs og landbruk

HRV varmevekslere

HRV patenterte varmevekslere er den beste løsningen for effektiv vinterventilasjon.

HRV varmevekslere tilbyr deg en varmegjenvinning som er støvfri, frostfri og enkel å bruke. Vinterventilasjon er nødvendig for å tilføre frisk luft, fjerne gjødselgasser og kontrollere uønsket kondens. Du kan løse dette med kun å bruke veggvifter eller avtrekksystem over tak og tilleggsvarme. Strømforbruket gjør dette til en svært kostbar løsning.

Varmeveksler - effektiv ventilasjonEn HRV varmeveksler vil redusere kostnadene til oppvarming av husdyrrommet dramatisk når temperaturen synker godt under 0°C. Prinsippet som gjør dette mulig er varmegjenvinning. Del-Airs patenterte plateveksler overfører varmen fra luften som suges ut av rommet til luften som blåses inn, uten at disse luftstrømmene blandes med hverandre.

HRV varmevekslere har automatisk vaskesystem, uttakbar plateveksler, 6 trinns hastighetsregulator, kondensavløp utvendig gjennom stormhatt, automatisk avrimning.

HRV varmeveksler hjelper deg: Ved en relativ luftfuktighet på 65-70% gjenvinnes ca. 70% av den varmen som ellers blåses direkte ut.

  • Modell: HRV RA1000
  • Bredde: 56 cm
  • Høyde: 103 cm
  • Strøm: 230 V – 3,6 A – 368 W

Varmegjenvinningsforsøk

Del-Air varmevekslere er PAMI testet for lufttilførsel og effektivitet. Alle enhetene ble testet under følgende forhold:

Utendørs temperatur: -30°C
Relativ luftfuktighet (ute): 95%
Temperatur i fjøset: 20 °C
Relativ luftfuktighet (fjøset): 70%
Undertrykk i fjøset: 12 Pa

Modell: RA1000
Luftmengde ut: 1614 m³/t
Luftemengde inn: 1096 m³/t
Innluftens temperatur i: 3°C
Avrimningssyklus: 8 min/t
Tid mellom auto. vask: 24 timer
Varmetap i avtrekksluften: 28 kW
Gjenvunnet energi: 9 kW
Virkningsgrad: 34%
Kondens fjernet fra rommet: 400 liter/dag